Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego

 

Nawigacja

Zajęcia pozalekcyjne

Koła zainteresowań - 2018 / 2019

 

 

 

       Z A J Ę C I A   P O Z A L E K CY J N E 
 

                                    w roku szkolnym 2018 / 2019


LOP  (Liga Ochrony Przyrody) - pani Maja Łowicka 

 

                                      wtorek - 14.40 - 15.25

 

Szkolne Koło Sportowe - pan Jacek Kaszkowiak / pan Jarosław Wilk

 

             klasy 1- 3 - środa - 14.35 -15.20 - szkółka piłkarska
                                  
(Grupa srebrna _Ronaldo) 
                          klasy 4 -8 - środa - 14.35 - 15.20

                                                                
 

Szkółka piłkarska - pan Wiktor Weber

                            
klasy 1-3 - piątek - 13.40 - 14.25
                            klasy 4- 8 - piątek - 14.35 - 15.20


Koło pływackie - pan Wiktor Weber / pan Jacek Kaszkowiak/ 
                             pan Jarosław Wilk 


                          klasy 3 - 8 - poniedziałek 14.45 -16.00


Koło Teatralne " Bez nazwy" - pan  Robert Dmitrzak 
 

                                      środa - 14.30 - 16.00 

Chór - pani Agnieszka Rogalska 

                                     
wtorek - 14.35 - 15.20 


Koło taneczne  - pani Agnieszka Rogalska 

 

                            klasy 1 - 3 - środa - 12.45 - 13.30 (co 2 tyg.)
                            klasy 4 - 8 - wtorek - 15.25 - 16.10 (co 2 tyg.)


Koło przyrodnicze - pan Robert Dmitrzak 
                                  termin zostanie ustalony